Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 16.04.2018 –
Značka: 6567/16177/2018/Kam
Popis: "Obchodno-spoločenský komplex Mýtna -Radlinského, 2 etapa - návrh na vydanie užívacieho povolenia - oznámenie o začatí konania - informácia"
Prílohy: