Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 16.04.2018 –
Značka: 6570/16187/2018/Kam
Popis: "Obchodno-spoločenský komplex Mýtna - Radlinského, 2. etapa - návrh na vydanie užívacieho povolenia - oznámenie o začatí konania - informácia"
Prílohy: