Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 16.04.2018 –
Značka: 6531/15839/2018/Kam
Popis: "Administratívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava - časť 21. etapa, - návrh na vydanie užívacieho povolenia - oznámenie o začatí konania - informácia"
Prílohy: