Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 11.10.2018 –
Značka: 9396/43845/2018/STA/Mys
Popis: "Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"
Prílohy: