Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 8.11.2018 – 26.11.2018
Značka: 47921
Popis: "Walter Janoška"
Prílohy: