Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 6.12.2018 – 26.12.2018
Značka: 52610
Popis: "Viera Bugová"
Prílohy: