Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 6.12.2018 –
Značka: 10703/51649/2018/DOP/Zub
Popis: "Obytný súbor Čulenova - 1. etapa"
Prílohy: