Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 10.01.2019 – 28.01.2019
Značka: 1497
Popis: "Vilma Bánovská"
Prílohy: