Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 11.01.2019 –
Značka: 11114/54989/2018/STA/Mys
Popis: "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií Karadžičova, Továrenská, Chalúpkova, Bratislava"
Prílohy: