Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 11.01.2019 – 28.01.2019
Značka: 64/214/2019/STA/Mys
Popis: "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, Xl Rekonštrukcia Chalupkovej ulice"
Prílohy: