Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 11.01.2019 – 28.01.2019
Značka: 2231/1102/2019/STA/Mys
Popis: "Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"
Prílohy: