Úradná tabuľa


18.2.2019

do 05.03.2019

Rozhodnutie

Značka: 2468/3414/2019/STA/Gal/A-1

"rozhodnutie o umiestnení stavby 5 RD Bartókova ulica"

Prílohy:

18.2.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 10648/55105/2018/STA/Kam/K-6

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, stavebný objekt SO-209 Bytový dom"

Prílohy:

18.2.2019

do 05.03.2019

Rozhodnutie

Značka: 3225/3551/2019/STA/Sul-K/05

"Obnova bytového domu Gorkého 7, Laurinská 10"

Prílohy:

18.2.2019

do 01.05.2019

Vyhlásenie verejného opisu veci

Značka: ORPZ-BAI-OPP3-263-003/2019

"štartovacia karta od motorového vozidla zn. Mazda, nájdenej dňa 08.02.2019 na ul. Hlboká cesta"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8074

"Lívia Trhajová"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8077

"Veronika Özdemir"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8076

"František Bertók"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8069

"Jorge Spišiak"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8073

"Angela Šipošová"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8072

"Stanislav Tejbus"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8071

"Valéria Hlaváčová"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8070

"Michala Weissová"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8067

"Oľga Hudáková"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8058

"Ing. Igor Trandžík"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8065

"Monika Siposová"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8064

"Peter Skladaný"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8060

"Alberto Matteo Torri"

Prílohy:

15.2.2019

do 26.03.2019

Oznámenie o dražbe

"LICITOR group, a.s."

Prílohy:

15.2.2019

do 28.03.2019

Oznámenie o dražbe

"Notársky úrad JUDr. Ľudmily Joanidisovej"

Prílohy:

15.2.2019

do 04.03.2019

Verejná vyhláška

Značka: MAGS SSU 35372/2019/70440-2/Hu

"Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 12 ] ďalej » na koniec »»