Úradná tabuľa


20.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie termínu a miesta konania dražby

Značka: 422EX 148/18

"Súdny exekútor JUDr. Michal Dáni"

Prílohy:

20.2.2019

do 21.02.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: 393EX 220/18

"REDDING, s. r. o."

Prílohy:

20.2.2019

do 26.05.2019

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

Prílohy:

20.2.2019

do 07.03.2019

Súhlas s predÍžením lehoty na dokončenie stavby

Značka: 3449/8348/2019/STA/Vas

"Rekonštrukcia bábkového divadla, Dunajská 36"

Prílohy:

20.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8490

"Miroslav Kuzma"

Prílohy:

20.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8517

"Matej Vojtišek"

Prílohy:

20.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8514

"Ewa Dworschak"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8329

"Pavol Rigó"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8322

"Stanislav Kucek"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8328

"Alexander Jarošek"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8325

"Ondrej Ánoši"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8323

"Monika Križanovičová"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8317

"Jana Praščáková"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8316

"Miroslav Palkovič"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8314

"Martin Mindok"

Prílohy:

18.2.2019

do 05.03.2019

Rozhodnutie

Značka: 2468/3414/2019/STA/Gal/A-1

"rozhodnutie o umiestnení stavby 5 RD Bartókova ulica"

Prílohy:

18.2.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 10648/55105/2018/STA/Kam/K-6

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, stavebný objekt SO-209 Bytový dom"

Prílohy:

18.2.2019

do 05.03.2019

Rozhodnutie

Značka: 3225/3551/2019/STA/Sul-K/05

"Obnova bytového domu Gorkého 7, Laurinská 10"

Prílohy:

18.2.2019

do 01.05.2019

Vyhlásenie verejného opisu veci

Značka: ORPZ-BAI-OPP3-263-003/2019

"štartovacia karta od motorového vozidla zn. Mazda, nájdenej dňa 08.02.2019 na ul. Hlboká cesta"

Prílohy:

18.2.2019

do 07.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8074

"Lívia Trhajová"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»