Úradná tabuľa


25.3.2019

do 03.06.2019

Vyhlásenie verejného opisu veci

Značka: ORPZ-BAI-OPP3-452-003/2019

"Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Staré Mesto - západ vyhlasuje verejný opis veci...

Prílohy:

25.3.2019

do 17.04.2019

Oznámenie termínu a miesta konania dražby

Značka: Ex 1680/17

"JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor"

Prílohy:

25.3.2019

do 01.04.2019

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

"Voľby do Európskeho parlamentu 2019"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14775

"Ján Hitz"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14738

"Milan Tomáň"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14734

"Róbert Krajňák"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14737

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14736

"Dušan Stehlík"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14735

"Zsolt Snírer"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14732

"Boris Nikulin"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14723

"Jakub Savka"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14730

"František Fridrich"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14727

"Mgr. Dana Kriváňová"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14725

"Miroslav Palkovič"

Prílohy:

25.3.2019

do 23.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14720

"Gizela Sárköziová"

Prílohy:

22.3.2019

do 02.04.2019

Verejná vyhláška

Značka: OU-BA-OSZP 1-2019/028102-KUK/II

"Program starostlivosti o Chránený areál Horský park"

Prílohy:

22.3.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2504/14057/2019/STA/Vas

"Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Onkologického ústavu sv. Alžbety"

Prílohy:

22.3.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6255/12533/2019/STA/Zub

"Rekonštrukcia objektu Bezručova 5, Bratislava"

Prílohy:

22.3.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5805/12119/2019/STA/Vas

"Obytný súbor Čulenova - 1. etapa"

Prílohy:

22.3.2019

do 22.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14557

"Matej Novák"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»