Úradná tabuľa


17.12.2018

do 14.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54078

"Daniel Pardubský"

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54073

"Marek Kičin"

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54065

"Jozef Drlička"

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54070

"Dušan Kudry"

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54068

"Augustín Horváth"

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54063

"Dušan Kováč"

Prílohy:

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o pokračovaní v konaní

Značka: 9661/53119/2018/DŽV/Cho

"žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho na pozemku parc. č. 7281/1, Palárikova ulica"

Prílohy:

14.12.2018

do 31.12.2018

Oprava zrejmej chyby rozhodnutia

Značka: 9931/50389/STA/Kul-opr.

"Mestská vila Langsfeldova"

Prílohy:

14.12.2018

do 31.12.2018

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

Značka: 10707/52099/2018/STA/Kno

"Polyfunkčná budova, novostavba, Strážnická ulica"

Prílohy:

14.12.2018

do 31.12.2018

Oznámenie o nových skutočnostiach spojeného územného a stavebného konania

Značka: 9945/52855/2018/STA/Vas

"Odstránenie stavieb: Garáže na ul. Grösslingová"

Prílohy:

14.12.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 10562/50808/2018/DOP/Zub

"Rekonštrnkcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Bratislava"

Prílohy:

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53888

"Anna Mezeiová"

Prílohy:

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53894

"Igor Keller"

Prílohy:

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53892

"Mária Pliešovská"

Prílohy:

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53890

"Anna Záhradníková"

Prílohy:

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53886

"Vladimír Theimer"

Prílohy:

14.12.2018

do 14.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53882

"Danica Gabrišová"

Prílohy:

14.12.2018

do 14.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53883

"Elena Fábryová"

Prílohy:

14.12.2018

do 14.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53881

"Adela Kúšiková"

Prílohy:

13.12.2018

do 31.12.2018

Verejná vyhláška

Značka: 700-0217737417-GC04/17

"Jana Kanasová"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»