Úradná tabuľa


22.3.2019

do 02.04.2019

Verejná vyhláška

Značka: OU-BA-OSZP 1-2019/028102-KUK/II

"Program starostlivosti o Chránený areál Horský park"

Prílohy:

22.3.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2504/14057/2019/STA/Vas

"Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Onkologického ústavu sv. Alžbety"

Prílohy:

22.3.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6255/12533/2019/STA/Zub

"Rekonštrukcia objektu Bezručova 5, Bratislava"

Prílohy:

22.3.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5805/12119/2019/STA/Vas

"Obytný súbor Čulenova - 1. etapa"

Prílohy:

22.3.2019

do 22.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14557

"Matej Novák"

Prílohy:

22.3.2019

do 08.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14566

"Dušan Kováč"

Prílohy:

22.3.2019

do 08.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14564

"Iveta Lászlová"

Prílohy:

22.3.2019

do 26.03.2019

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Prílohy:

22.3.2019

do 08.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14555

"Peter Liko"

Prílohy:

22.3.2019

do 08.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14551

"Miroslav Jurči"

Prílohy:

21.3.2019

do 08.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14451

"Michal Čepko"

Prílohy:

21.3.2019

do 20.05.2019

Výzva

Značka: 2237/14203/2019/DŽV/Čim

"Mazda 323, bielej farby, ev. č. BA 080 XH, bez platnej STK a EK na ulici Révová 37"

Prílohy:

21.3.2019

do 04.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14450

"Pavol Jamrich"

Prílohy:

21.3.2019

do 08.04.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 14340/2019

"Jitka Mulecová"

Prílohy:

21.3.2019

do 08.04.2019

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

Značka: 04747/2019/CDD-3

"Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála"

Prílohy:

21.3.2019

do 04.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14396

"Vladimír Bezák"

Prílohy:

21.3.2019

do 08.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14214

"Ing. Marián Podmajerský"

Prílohy:

21.3.2019

do 08.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14363

"Stanislav Kucek"

Prílohy:

21.3.2019

do 08.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14361

"Shahar Hlinovský"

Prílohy:

20.3.2019

do 08.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14130

"Matej Vojtišek"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»