Úradná tabuľa


22.2.2019

do 12.03.2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

"ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o...

Prílohy:

22.2.2019

do 25.03.2019

Dražobná vyhláška

Značka: EX 14213/17

"Exekútorský úrad JUDr. Evy Falisovej"

Prílohy:

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9176

"Alena Weberová"

Prílohy:

22.2.2019

do 11.03.2019

Rozhodnutie

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/25290/CUJ

"Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky"

Prílohy:

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9178

"Roman Filistein"

Prílohy:

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9172

"Vladimír Kabát"

Prílohy:

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9175

"Helena Luknárová"

Prílohy:

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9174

"Maroš Blaško"

Prílohy:

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9170

"Zoltán Pilo"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8873

"Daniel Žiška"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8928

"Viera Bugová"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8866

"Richard Wagner"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8860

"Boris Nikulin"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8865

"Richard Wagner"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8858

"Mária Žilková"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 8885/2019

"Andrea Rozkošná"

Prílohy:

21.2.2019

do 18.03.2019

Dražobná vyhláška

Značka: Ex 1411/13

"JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I"

Prílohy:

21.2.2019

do 25.02.2019

Dražobná vyhláška

Značka: Ex 11/10

"JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I"

Prílohy:

20.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie termínu a miesta konania dražby

Značka: 422EX 148/18

"Súdny exekútor JUDr. Michal Dáni"

Prílohy:

20.2.2019

do 26.05.2019

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»