Úradná tabuľa


19.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 7218/53760/2018/STA/Bah

"INS_FTTH-BA_Zámocká_4_34 - vybudovanie zemnej káblovej trasy cca 33,8 m"

Prílohy:

19.12.2018

do 07.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54611

"Vladimír Crespo"

Prílohy:

19.12.2018

do 03.01.2019

Verejná vyhláška

Značka: 102571175/2018

"Quang Duan Tran"

Prílohy:

19.12.2018

do 20.12.2018

Dražobná vyhláška

Značka: Ex 2/12

"JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I"

Prílohy:

19.12.2018

do 07.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54509

"Kateřina Šimeková"

Prílohy:

19.12.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 11077/54304/2018/STA/Vas

"Rezidencia Bottova, Bratislava"

Prílohy:

19.12.2018

do 07.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54508

"Jozef Bařica"

Prílohy:

18.12.2018

do 07.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54352

"Jana Praščáková"

Prílohy:

18.12.2018

do 07.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54356

"Viktor Križan"

Prílohy:

17.12.2018

do 02.01.2019

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania a výzva na vyjadrenie

"Mestská časť Bratislava-Karlova Ves"

Prílohy:

17.12.2018

do 02.01.2019

Verejná vyhláška

Značka: 102570340/2018

"Metlok s. r. o."

Prílohy:

17.12.2018

do 02.01.2019

Rozhodnutie

Značka: 9227/52483/2018/STA/Kam/G-36

"zmena vykurovania bytu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č....

Prílohy:

17.12.2018

do 14.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54082

"Arpád Bertók"

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54126

"Alexander Trajanov"

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54130

"Pavol Rigó"

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54127

"Zsolt Snírer"

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54123

"Marián Bíro"

Prílohy:

17.12.2018

do 14.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54078

"Daniel Pardubský"

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54065

"Jozef Drlička"

Prílohy:

17.12.2018

do 03.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54073

"Marek Kičin"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»