Úradná tabuľa


17.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 30117

"Veronika Strapáková"

Prílohy:

17.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 30120

"Jana Doležalová"

Prílohy:

17.6.2019

do 02.07.2019

Rozhodnutie

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/60620/CUJ

"Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Prestavba garáží vo dvore, Mariánska 9"

Prílohy:

17.6.2019

do 02.07.2019

Verejná vyhláška

Značka: 101416725/2019

"svetsuciastok s.r.o."

Prílohy:

17.6.2019

do 02.07.2019

Verejná vyhláška

Značka: 101439268/2019

"Okavango s.r.o."

Prílohy:

17.6.2019

do 02.07.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 30067/2019

"Ing. Konštantín Nikitin, Tatiana Eichler, Ayla Adela Eichler"

Prílohy:

14.6.2019

do 01.07.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 30022/2019

"Miloš Czorniak"

Prílohy:

14.6.2019

do 01.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29963

"Ján Hužvár"

Prílohy:

14.6.2019

do 01.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29964

"Ján Hitz"

Prílohy:

14.6.2019

do 01.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29962

"Imrich Kaliáš"

Prílohy:

14.6.2019

do 01.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29959

"Mário Bertók"

Prílohy:

14.6.2019

do 01.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29961

"Martin Mandúr"

Prílohy:

14.6.2019

do 01.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29960

"Ladislav Gálik"

Prílohy:

13.6.2019

do 01.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29880

"PhDr. Emília Herzogová"

Prílohy:

13.6.2019

do 01.07.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene odstránenia stavby pred dokončením, predÍženie lehoty na odstránenie stavby

Značka: 8209/29055/2019/STA/Jaa

"Súbor obytných a prevádzkových budov, Ulica 29. augusta"

Prílohy:

13.6.2019

do 01.07.2019

Odvolanie proti rozhodnutiu

Značka: 2840/27353/2019/STA/Vas/S-l8

"Rodinný dom A, Drotárska cesta, Bratislava"

Prílohy:

13.6.2019

do 01.07.2019

Odvolanie proti rozhodnutiu

Značka: 2841/27351/2019/STA/Vas/S-17

"Rodinný dom B, Drotárska cesta, Bratislava"

Prílohy:

13.6.2019

do 17.06.2019

Oznámenie o upustení od dražby

Značka: 092019

"PRO aukcie, s.r.o."

Prílohy:

13.6.2019

do 11.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29773

"Ivan Horvát"

Prílohy:

13.6.2019

do 11.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29787

"Dáša Žilavá"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 13 ] ďalej » na koniec »»