Úradná tabuľa


15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34159

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34161

"Ladislav Molnári"

Prílohy:

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34160

"Boris Nikulin"

Prílohy:

15.7.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34041

"František Fridrich"

Prílohy:

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34040

"Ing. Alen Horecký"

Prílohy:

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34039

"Angela Šipošová"

Prílohy:

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34038

"Jana Ilavská"

Prílohy:

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34043

"Roman Kaliaš"

Prílohy:

15.7.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34042

"Monika Wagnerová"

Prílohy:

12.7.2019

do 12.08.2019

Oznámenie o dražbe

Značka: 032019

"Inter.Group Košice, s.r.o."

Prílohy:

12.7.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33916

"Michal Zima"

Prílohy:

12.7.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33920

"Ing. Milan Kováčik"

Prílohy:

12.7.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33919

"Andrej Sedlák"

Prílohy:

12.7.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33913

"Peter Michalko"

Prílohy:

12.7.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33912

"Anna Marie Rigová"

Prílohy:

11.7.2019

do 28.07.2019

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby

Značka: 2189/2019/UKSP/MARK-ozn

"MČ BA-Nové Mesto, Oporný múr a terénne schody„ na pozemkoch pare. č.3734/1 , 3734/2 v...

Prílohy:

11.7.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33754

"Boris Nikulin"

Prílohy:

11.7.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33703

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

11.7.2019

do 24.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33702

"Gordana Zlámalová"

Prílohy:

11.7.2019

do 05.08.2019

Oznámenie o druhej opakovanej dražbe nehnuteľností

"Notársky úrad: JUDr. Ida Pliehtová, so sídlom Račianska 69/A, 831 02 Bratislava"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»