Úradná tabuľa


25.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 2399/17994/2019/STA/Bah

"o umiestnení líniovej stavby s názvom: BA_Staré Mesto, Hviezdoslavovo námestie, NNK"

Prílohy:

25.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20586

"Roman Rebro"

Prílohy:

25.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20590

"Roman Rebro"

Prílohy:

25.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20594

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

25.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20589

"Ján Štefan"

Prílohy:

25.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20587

"Pavol Lednár"

Prílohy:

25.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20583

"Marek Gazda"

Prílohy:

25.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20582

"Marián Kopča"

Prílohy:

24.4.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 18421/6953/STA/Jaa

"Administratívna budova PANORAMA CITY III. Business, Bratislava"

Prílohy:

24.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20211

"Boris Nikulin"

Prílohy:

24.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20207

"Ing. Adriano Richnavský"

Prílohy:

24.4.2019

do 09.05.2019

Verejná vyhláška

Značka: OU-BA-OCDPK2-2019/026670-3

"Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií"

Prílohy:

24.4.2019

do 09.05.2019

Verejná vyhláška

Značka: 100904227/2019

"SOMED SPORT, s.r.o."

Prílohy:

24.4.2019

do 09.05.2019

Verejná vyhláška

Značka: 100901784/2019

"Sens of the passion, s.r.o."

Prílohy:

24.4.2019

do 09.05.2019

Verejná vyhláška

Značka: 100903636/2019

"SLAVER, s. r. o."

Prílohy:

23.4.2019

do 08.05.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 19970/2019

"Gabriela Vargová"

Prílohy:

23.4.2019

do 12.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20022

"Matej Novák"

Prílohy:

23.4.2019

do 12.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20018

"Zsolt Snírer"

Prílohy:

23.4.2019

do 12.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20020

"Viktor Križan"

Prílohy:

23.4.2019

do 12.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20019

"Norbert Kotlár"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»