Úradná tabuľa


8.4.2020

do 24.04.2020

Rozhodnutie

Značka: 2356/16630/2020/STA/Škr

"Nadstavba bytového domu, Palisády 53"

Prílohy:

8.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16917

"PharmDr. Jana Praščáková"

Prílohy:

8.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16916

"Ing. Marián Podmajerský"

Prílohy:

8.4.2020

do 11.05.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16914

"Maroš Blaško"

Prílohy:

8.4.2020

do 11.05.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16910

"Mgr. Mária Snopeková"

Prílohy:

8.4.2020

do 11.05.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16912

"Danica Fridová"

Prílohy:

8.4.2020

do 23.04.2020

Oprava zrejmej nesprávnosti

Značka: 105/16554/2020/STA/Pil

"v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 105/5652/2020/STA/Pil zo dňa 29.01.2020, právoplatného dňa...

Prílohy:

8.4.2020

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2331/16118/2020/STA/Fed/H-24

"Obytný súbor Čulenova - 1. etapa"

Prílohy:

7.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16699

"Ľubica Petrášová"

Prílohy:

6.4.2020

do 21.04.2020

Rozhodnutie

Značka: 2290/15248/2020/STA/Fed/ÚR-1492

"Optická prípojka UniCredit Šancova 1A Sever a Juh"

Prílohy:

6.4.2020

do 21.04.2020

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 10913/2020

"Ing. Ulrika Manzana"

Prílohy:

6.4.2020

do 23.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16570

"Patrícia Červencová"

Prílohy:

6.4.2020

do 23.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16567

"Simona Melkovičová,"

Prílohy:

6.4.2020

do 23.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16564

"Dušan Kováč"

Prílohy:

6.4.2020

do 10.05.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16561

"Katarína Pálffyová"

Prílohy:

6.4.2020

do 23.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16563

"Jozef Tlsták"

Prílohy:

3.4.2020

do 20.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16410

"Mgr. Anton Moisés"

Prílohy:

3.4.2020

do 20.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16405

"Jana Ilavská"

Prílohy:

3.4.2020

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 264/15210/2020/STA/Luk/K-31

"nebytový priestor č. A.1.17.3, Legionárska 10"

Prílohy:

3.4.2020

do 20.04.2020

Verejná vyhláška

Značka: OÚ-BA-OSZP3-2020/008321-1/MEN

"o určení, že vozidlo zn. Volkswagen Transporter, bez EČV, VIN: WVZZZZ70ZSH042550, bielej farby,...

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 7 ] ďalej » na koniec »»