Úradná tabuľa


24.4.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 18421/6953/STA/Jaa

"Administratívna budova PANORAMA CITY III. Business, Bratislava"

Prílohy:

24.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20211

"Boris Nikulin"

Prílohy:

24.4.2019

do 13.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20207

"Ing. Adriano Richnavský"

Prílohy:

24.4.2019

do 09.05.2019

Verejná vyhláška

Značka: OU-BA-OCDPK2-2019/026670-3

"Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií"

Prílohy:

24.4.2019

do 09.05.2019

Verejná vyhláška

Značka: 100904227/2019

"SOMED SPORT, s.r.o."

Prílohy:

24.4.2019

do 09.05.2019

Verejná vyhláška

Značka: 100901784/2019

"Sens of the passion, s.r.o."

Prílohy:

24.4.2019

do 09.05.2019

Verejná vyhláška

Značka: 100903636/2019

"SLAVER, s. r. o."

Prílohy:

23.4.2019

do 08.05.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 19970/2019

"Gabriela Vargová"

Prílohy:

23.4.2019

do 12.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20022

"Matej Novák"

Prílohy:

23.4.2019

do 12.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20018

"Zsolt Snírer"

Prílohy:

23.4.2019

do 12.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20020

"Viktor Križan"

Prílohy:

23.4.2019

do 12.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20019

"Norbert Kotlár"

Prílohy:

23.4.2019

do 12.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 20016

"Viera Bugová"

Prílohy:

23.4.2019

do 08.05.2019

Rozhodnutie

Značka: 04747/2019/CDD-7

"BSK-predlžuje platnosť SP na časť líniovej stavby - Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála"

Prílohy:

23.4.2019

do 08.05.2019

Rozhodnutie

Značka: MAGS SSU 35372/2019/215916-5/HU

"Hl. mesto SR BA - stavebné povolenie-na stavebné objekty - súčasť stavby - Rekonštrukcia inž....

Prílohy:

18.4.2019

do 05.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19727

"Dušan Frič"

Prílohy:

18.4.2019

do 05.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19726

"Gabriel Kuchta"

Prílohy:

18.4.2019

do 05.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19297

"Michal Čepko"

Prílohy:

18.4.2019

do 05.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19721

"MUDr. Milan Skladaný"

Prílohy:

18.4.2019

do 05.05.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19717

"Edita Poláchová"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»