VZN » 8/2016

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

Zrušené VZN 10/2018.