VZN » 10/2017

o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené VZN 12/2017.