VZN » 5/2010

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené VZN 9/2013.