Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku
Dokument Dátum Veľkosť
VZN 4/2024 - o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 4/2024
104.68KB (1 súbor)
VZN 3/2024 - o určení školských obvodov základných škôl a základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 3/2024
125.01KB (1 súbor)
VZN 2/2024 - o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 2/2024
131.47KB (1 súbor)
VZN 1/2024 - o zrušení Materskej školy, Myjavská 22 v Bratislave a Výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Myjavská 22 v Bratislave
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 1/2024
92.09KB (1 súbor)
VZN 11/2023 - o miestnej dani za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 11/2023
97.68KB (1 súbor)
VZN 10/2023 - o miestnej dani za psa na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 10/2023
97.12KB (1 súbor)
VZN 9/2023 - ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2012 z 23. októbra 2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístr
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 9/2023
72.59KB (1 súbor)
VZN 8/2023 - o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 8/2023
120.20KB (1 súbor)
VZN 7/2023 - ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2023 zo 4. apríla 2023 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Star
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 7/2023
815.48KB (1 súbor)
VZN 6/2023 - o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 6/2023
1.93MB (1 súbor)
VZN 3/2023 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 3/2023
944.46KB (1 súbor)
VZN 4/2023 - o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 4/2023
2.36MB (1 súbor)
VZN 5/2023 - o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 5/2023
1.80MB (1 súbor)
VZN 1/2023 - o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 1/2023
3.59MB (1 súbor)
VZN 2/2023 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2019 z 5. novembra 2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 2/2023
1.25MB (1 súbor)
VZN 1/2022 - o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 1/2022
2.87MB (1 súbor)
VZN 7/2021 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 7/2021
2.17MB (1 súbor)
VZN 4/2021 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 4/2021
2.87MB (1 súbor)
VZN 5/2021 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 5/2021
921.10KB (1 súbor)
VZN 6/2021 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2020 príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výš
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 6/2021
1.18MB (1 súbor)
Preskočiť na obsah