Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku
Dokument Dátum Veľkosť
VZN 2/2021 - o určení školských obvodov základných škôl a základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 2/2021
2.62MB (1 súbor)
VZN 3/2021 - o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 3/2021
6.83MB (1 súbor)
VZN 1/2021 - o určení školských obvodov základných škôl a základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 1/2021
2.37MB (1 súbor)
VZN 9/2020 - o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 9/2020
1.14MB (1 súbor)
VZN 10/2020 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré M
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 10/2020
1.38MB (1 súbor)
VZN 8/2020 - o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 8/2020
1.83MB (1 súbor)
VZN 5/2020 - mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 7/2004, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 5/2020
8.08MB (1 súbor)
VZN 7/2020 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestske
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 7/2020
728.25KB (1 súbor)
VZN 4/2020 - o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 4/2020
0.99MB (1 súbor)
VZN 2/2020 - o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 2/2020
2.30MB (1 súbor)
VZN 3/2020 - ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s p
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 3/2020
456.90KB (1 súbor)
VZN 1/2020 - o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení ško
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 1/2020
2.17MB (1 súbor)
VZN 8/2019 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 8/2019
3.84MB (1 súbor)
VZN 9/2019 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriad
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 9/2019
3.92MB (2 súbory)
VZN 10/2019 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré M
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 10/2019
635.83KB (1 súbor)
VZN 7/2019 - o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 7/2019
1.98MB (1 súbor)
VZN 6/2019 - o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení ško
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 6/2019
2.14MB (1 súbor)
VZN 2/2019 - ktorým sa zrušuje Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 2/2019
526.07KB (1 súbor)
VZN 3/2019 - ktorým sa zrušuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 3/2019
539.62KB (1 súbor)
VZN 4/2019 - ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 4/2019
696.02KB (1 súbor)
Preskočiť na obsah