Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku
Dokument Dátum Veľkosť
VZN 5/2019 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 5/2019
702.46KB (1 súbor)
VZN 1/2019 - mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 1/2019
621.21KB (1 súbor)
VZN 9/2018 - o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 9/2018
1.56MB (1 súbor)
VZN 10/2018 - ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 10/2018
4.13MB (1 súbor)
VZN 8/2018 - o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 8/2018
2.23MB (1 súbor)
VZN 7/2018 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mest
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 7/2018
645.31KB (1 súbor)
VZN 5/2018 - o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 5/2018
1.29MB (1 súbor)
VZN 6/2018 - o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 6/2018
2.03MB (1 súbor)
VZN 4/2018 - o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 4/2018
1.36MB (1 súbor)
VZN 1/2018 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Chalupkova - čistopis 2017
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 1/2018
6.33MB (1 súbor)
VZN 2/2018 - o nájme bytov
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 2/2018
4.00MB (1 súbor)
VZN 3/2018 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 3/2018
374.03KB (1 súbor)
VZN 15/2017 - o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 15/2017
2.78MB (1 súbor)
VZN 13/2017 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislav
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 13/2017
620.53KB (1 súbor)
VZN 14/2017 - o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 14/2017
933.84KB (1 súbor)
VZN 12/2017 - o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 12/2017
5.49MB (1 súbor)
VZN 10/2017 - o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 10/2017
5.54MB (1 súbor)
VZN 11/2017 - o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 11/2017
1.46MB (1 súbor)
VZN 8/2017 - o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 8/2017
2.37MB (1 súbor)
VZN 9/2017 - o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 9/2017
3.52MB (1 súbor)
Preskočiť na obsah